150 lat Stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra

Nowi Członkowie i Nowe Inicjatywy: Rozwój „Dziedzictwa św. Jana Sarkandra”

Dwóch proboszczów dołącza do Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”

Dwóch proboszczów – ks. Witold Grzomba ze Skoczowa oraz ks. dr Andrzej Wołpiuk z cieszyńskiego Mnisztwa – wstąpiło do Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”. Wydarzenie to było miłym akcentem walnego zebrania, które ostatnio odbyło się w Cieszynie. Zebranie było okazją do zaprezentowania działań i dokonań zarządu Stowarzyszenia, w którego placówkach oświatowych uczy się łącznie 664 uczniów.

Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” – Nowe Inicjatywy i Sukcesy

Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” kontynuuje swoje dynamiczne działania, realizując nowe inicjatywy. Aktualnie Stowarzyszenie podejmuje zaangażowanie w realizację swoich celów, obejmujących cztery główne obszary działalności: edukacyjny, kulturalny, wydawniczy oraz charytatywny.

Nowe Inwestycje Edukacyjne

Najważniejszą inwestycją w bieżącym roku było otwarcie żłobka „Niebiańska Kraina” przy Placu Dominikańskim w Cieszynie, który uzupełnia istniejące już placówki edukacyjne, takie jak przedszkola, szkoły podstawowe i liceum katolickie. W ramach działalności edukacyjnej, Stowarzyszenie organizuje różnorodne warsztaty – od artystycznych i kreatywnych, przez plastyczne i muzyczne, po warsztaty z pieczenia i dekorowania ciast oraz hodowli ptaków i drobnego inwentarza.

Aktywność Kulturalna

Stowarzyszenie intensywnie działa także na polu kulturalnym, organizując przedstawienia teatralne oraz inne wydarzenia artystyczne. Bardzo owocna na tym polu jest współpraca z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury – Dom Narodowy w Cieszynie. Dzięki temu uczniowie oraz lokalna społeczność mają okazję do obcowania z kulturą na najwyższym poziomie.

Dynamiczna Działalność Wydawnicza

W ramach działalności wydawniczej, jednym z najbardziej rozpoznawalnych owoców jest modlitewnik, który otrzymują dzieci w diecezji bielsko-żywieckiej. Do tej znanej pozycji dołączyła teraz książka ks. Karola Tomali, wydana specjalnie na jubileusz, poświęcona poznaniu zwyczajów religijnych kultywowanych przez mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Dodatkowo, całkowicie nową publikacją jest książka ks. dr. Piotra Góry „Pastoralno-teologiczny status sanktuarium w przestrzeni życia religijnego diecezji”, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród wiernych i środowisk akademickich.

Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w tym roku z sukcesem wprowadziło do sprzedaży unikatowy zegar ścienny, stworzony z okazji jubileuszu stowarzyszenia. Nasz zegar jest nie tylko pięknym dodatkiem do wnętrza, lecz również symbolem duchowego wymiaru. Każdy zakupiony egzemplarz to bezpośrednie wsparcie dla realizacji naszych celów statutowych. Dzięki pomocy kanału Szklanka Dobrej Rozmowy z Youtube zegar trafił do wielu osób z całej Polski oraz z zagranicy (Kanada, USA, Niemcy).

Zaangażowanie Charytatywne

Nieodzowną częścią działalności Stowarzyszenia jest działalność charytatywna. Organizowane są liczne kiermasze i zbiórki, z których dochód przeznaczany jest na wsparcie uczniów oraz innych osób potrzebujących. Przykładem jest akcja „Pompujemy dla Dawida”, mająca na celu zbieranie funduszy na leczenie i rehabilitację Dawida, a także liczne zbiórki na leczenie i rehabilitację osób chorych, wspieranie rodzinnych domów dziecka oraz pomoc chorym dzieciom i obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo, uczniom placówek Stowarzyszenia przyznawane są stypendia naukowe, a najzdolniejszych zwalnia się z opłat czesnego. Nauczyciele również nie zostają pominięci – ich potrzeby doskonalenia zawodowego są zaspokajane poprzez zakup nowego sprzętu komputerowego oraz innych specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Ekipa zainspirowana do działania

Aktualnie zarząd Stowarzyszenia jest bardzo zaangażowany w rozwój i promocję organizacji, stawiając na innowacje i aktywne działania w każdym z czterech głównych obszarów swojej działalności. Dzięki ich wysiłkom, Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” nieustannie się rozwija, oferując wsparcie edukacyjne, kulturalne, wydawnicze i charytatywne, co czyni je niezwykle ważnym elementem społeczności lokalnej. Przed nami wiele zadań i celów jakie sobie stawiamy serdecznie zapraszamy osoby które chcą razem z nami budować nową dobrą jakość.

W tym roku Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” przygotowało specjalną odznakę „Przyjaciela Dziedzictwa”. Odznaczenie to zostało przyznane osobom szczególnie zaangażowanym w rozwój i propagowanie misji Stowarzyszenia.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *