150 lat Stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra

Aktualnie Zarząd Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie tworzą:

Prezes - biskup prof. dr hab. Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Wiceprezes – mgr inż. Maria Liwczak

Sekretarz – mgr Beata Kościółek

Członek – ks. dr Marek Studenski

Członek – ks. Jacek Gracz

Członek – ks. dr Andrzej Abdank Kozubski