150 lat Stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiary, oświaty, kultury na gruncie katolickim, działalność charytatywna i gospodarcza.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
Możecie Państwo przekazać 1,5% swojego podatku w rozliczeniu rocznym.
Wystarczy wpisać nazwę i numer KRS organizacji w odpowiednich rubrykach formularza swojego rozliczenia.

Stowarzyszenie „Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra” w Cieszynie
Numer KRS: 0000063101

Środkami do osiągnięcia celu są w szczególności:

 1. Odczyty, referaty, pogadanki i wykłady religijne, oświatowe i naukowe.
 2. Organizowanie rekolekcji rodzinnych, środowiskowych.
 3. Zakładanie i prowadzenie:
  Placówek wychowania przedszkolnego;
  Szkół podstawowych;
  Liceów ogólnokształcących;
  Szkól policealnych;
  Pozaszkolnych form edukacji.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej, bibliotek i czytelni, organizowanie i wspomaganie organizowania przedstawień, występów chórów.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu gromadzenia środków materialnych do finansowania podstawowych celów Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie i prowadzenie działalności pielgrzymkowej, rekolekcyjnej, wczasowej i 8. turystycznej.
 7. Organizowanie kursów, szkoleń i działalność doradcza.