150 lat Stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra
1.„Akademia licealisty” projekt realizowany w KLO w Cieszynie,
dofinansowanie 160.796,25 zł, wkład własny 8.933,13 zł.
2.„Aktywne przedszkolaki” projekt realizowany w Katolickim Przedszkolu w Cieszynie,
dofinansowanie 162.697,12 zł , wkład własny 28.711,26 zł .